Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Find os på

GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 
Referat af generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020
 
1)   Valg af dirigent. Michael Anker Nielsen.
Indkaldelse er sendt rettidigt via Conventus, Impuls og hjemmeside.
 
2)   Valg af protokolfører. Lene Damsbo
 
3)   Formandens beretning. Se vedhæftede beretning.
 
4)   Plan for det kommende år. Se vedhæftede plan.
 
5)   Forelæggelse af regnskab. Se vedhæftede regnskab.
 
6)   Budget for det kommende år. Se vedhæftede budget.
DGI inspirationskursus i Herning i okt. 2020 tilbydes evt. til instruktører. Tilbud på udskiftning af gulv i gymnastiksalen lød på ca. 140.000 kr. Vi skal tilbagebetale 2 x 30.000 kr. som vi har modtaget fra fonde, idet Odense Kommune har indvilliget i at slibe og lakere gulvet som en midlertidig løsning. Korup Gymnastik måtte ikke bruge fondspengene til andre formål.
 
7)   Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 
8)   Valg af bestyrelse.
a)   Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Blev genvalgt)
b)   Kasserer: Brian Frederiksen (Var ikke på valg)
c)   Sekretær: Lene Damsbo (Blev genvalgt som bestyrelsesmedlem)
d)   Ungdomsformand: Gitte Pedersen (Var ikke på valg)
e)   Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen (Blev genvalgt)
f)    Bestyrelsesmedlem: Kenneth Pedersen(Var ikke på valg)
g)   Bestyrelsesmedlem: Sanne Malmkvist (Var ikke på valg)
h)   Bestyrelsesmedlem: Anette Boe (Var ikke på valg)
i)     Suppleant: Henrik Hvergel (Modtog ikke genvalg. Ingen ny blev valgt)
j)    Suppleant: Mikael Fogt (Blev genvalgt)
 
9)    
a)   Revisor: Jens Sørensen (Var ikke på valg)
b)   Revisor: Inge M. Nielsen (Blev genvalgt)
c)   Revisorsuppleant: Maria Sørensen (Blev genvalgt)
 
10)                      Eventuelt.
Stor ros til instruktøren på skitræning, Maria Sichan. Der blev foreslået at kalde holdet et helt andet navn, idet træningen er fantastisk og er super god til andre end dem som skal på skiferie. Dette vil bestyrelsen drøfte med Instruktøreren i forbindelse med planlægning af næste sæson.
 
Odense, den 19. april 2020 / Referent Lene Damsbo 

Formandens beretning
Plan for det kommende år
(nederst i beretning)
Regnskab 2019 / Budget2020

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen