Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Find os på

GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 
Formandens beretning 2019, generalforsamling 3. marts 2020.
 
Fitness Tryday
Søndag d. 27. januar blev der afholdt Fitness Tryday i Korup. Et landsdækkende arrangement, hvor alle kan komme og prøve de nyeste fitnesstyper, som bliver tilbudt i lokalområdet. Arrangementet blev i år udbudt mange forskellige steder i hele Danmark. Vores Tryday endte igen med at blive den største, med flest mulige workshop og det klart største antal deltagere.

DGI kunne tilbyde, at vi måtte benytte deres tilmeldingssystem, som gjorde det muligt for os, at deltagerne kunne sammensætte deres eget program. Vi skaffede 17 instruktører, som i løbet af dagen tilbød 24 workshops, som deltagerne kunne vælge sig ind på.

Dagen sluttede af med en fælles workshop, hvor deltagerne kunne få lov til at bruge de sidste kræfter på hård pulstræning.

Deltagerne kom fra mange forskellige foreninger på hele Fyn. Der var også deltagere fra både Jylland og Sjælland. Deltagerantallet nåede op på 196, et resultat vi er meget tilfredse med.

De 17 instruktører, som underviste på dagen var meget engagerede og sørgede for at inspirere deltagerne. Deltagerne blev udfordret på styrke og kondition. Der var workshops for enhver smag, som deltagerne kunne vælge imellem: Cirkeltræning, Yoga, Hit-fit, Indoor Cycling, Foamroller, Motionsboksning, Outdoor Crossfit, Stram Op, Tabata, Fight Gone Bad, Skov Fitness, Puls Styrke, Jumping Fitness, Udendørs funktionel træning, SMART training og Akro-yoga. Der blev svedt, kæmpet og givet max. gas med de mange forskellige træningsformer.

Instruktørerne kom fra flere forskellige foreninger på Fyn. Kontakter, som er blevet etableret på de kurser, som vi gennem årene har deltaget i. Vi havde også etableret et godt samarbejde med Sport og Fitness – dit center, som til Tryday tilbød undervisning i Indoor Cycling. Flere af vores naboforeninger indgik også i samarbejdet. Jumping Fitness instruktør Nadia Husom fra AB Gymnastik i Aarup underviste på dagen og vi lånte 20 trampoliner til Jumping Fitness af Morud Gymnastik.

Vi synes, det blev en meget vellykket dag og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra dagens deltagere. Samarbejdet omkring Jumping Fitness resulterede også i at en deltager på dagen tilbød sig som instruktør til Fitness Tryday 2020 i Korup. En fantastisk sidegevinst for Korup Gymnastik.
 
Generalforsamling
I forbindelse med vores generalforsamling 5. marts 2019 havde vi et par ændringer i bestyrelsen, således at bestyrelsen i 2019 har bestået af følgende:

Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Lene Damsbo, Brian Frederiksen, Anette Boe, Kenneth Sæderup Pedersen, Sanne Toftegård, Claus Nørlev Jensen, Gitte Pedersen.

Suppleanter: Henrik Hvergel og Michael Fogt.

Revisorer: Jens Sørensen og Inge M. Nielsen.

Revisorsuppleant Maria Sørensen.
 
KIF Gymnastikdag
Lørdag d. 23. marts 2019 blev der afholdt Gymnastikdag i KKIC. Allerede dagen før havde oppyntningsudvalget været på færde og havde pyntet hallen festligt op med balloner, grene, flag, vimpler. Korup Gymnastiks måde at byde velkommen til både gymnaster og publikum.

Igen i år havde alle foreningens børnehold fået dragter. Et festligt syn i alle regnbuens farver.

Dagen begyndte med fælles indmarch, hvor Leif Pedersen, Anitta Larsen og Line Boe bar foreningens faner. Herefter var der fællesopvarmning under ledelse af Heidi Stubmark fra Lets Dance og Hit Fit.

Vi havde til dette års Gymnastikdag 18 hold på gulvet. Publikum tog godt imod alle fremmødte gymnaster og gjorde alt, hvad de kunne for at bakke op om gymnastikken.

Udover foreningens egne hold havde vi besøgt af DGI Fyns juniorhold, som lavede en meget flot opvisning.

Vi fejrede i år vi 7 jubilarer : Krista Damgaard 5 år, Mette Greve 20 år, Bente Pedersen 30 år, Else Lysemose 35 år, Bitten Sigvardt 35 år, Ulla Lohmann 40 år og Kurt Andersen 55 år. En god tradition i Korup Gymnastik, hvor vi hylder de frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.

Et særkende for Gymnastikdagen i Korup er de mange voksenhold som er repræsenteret på dagen. Denne gang var både Linedance, Power Pump, Det´ bare mænd på gulvet derefter kom Cirkeltræning, Puls/Styrke og Spinning som et stort fælleshold. Jumping Fitness måtte desværre aflyse på dagen pga. sygdom.

Efter dagens opvisninger mødtes instruktører, bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere til fællesspisning i KKICs cafe. En dejlig måde at afslutte dagen på.

DGI Forårsopvisning
Søndag d. 24. marts afholdte vi DGI forårsopvisning, hvor 1700 gymnaster og 1000 tilskuere havde fundet vej til KKIC. En markant stigning i både deltager og tilskuerantal i forhold til tidligere år. Dagen bød på næsten 10 timers opvisning med spændende rytmeserier, spring, akrobatik, dans, levende musik og meget mere. Vores egne hold Qvick N´Dance  og Lets Dance lavede nogle fantastiske danseopvisninger, Vores naboforening og samarbejdspartner Søndersø GF kom med fire hold og var med til at sætte kulør på dagen.

Brejninggaard Efterskole, Vestbirk Musik og Sportsefterskole, Broby Sportsefterskole, ”Lilleholdet fra Vejstrup, Fy-fy holdet fra Fjordager og Bernstorffsminde Efterskole lavede nogle meget spændende opvisninger med fuld fart på fra start til slut.

Dagen var fyldt med opvisninger fra gymnaster i alle aldersgrupper og fra mange foreninger fra hele Fyn. Gymnastikafdelingen har fået mange roser for afviklingen af stævnet og gymnastikafdelingen vil hermed videregive disse roser og takke de 32 hjælpere som var med til at få det hele til at lykkedes.
 
Sommergymnastik
Efter påskeferien begyndte sommergymnastikken. Her kunne vore instruktører tilbyde Stavgang, Bodytoning med effekt og Cirkeltræning om mandagen, Idrætsmærke, Zumba og Aftenyoga om tirsdagen, Puls-styrke og Aftenyoga om onsdagen, Linedance og Outdoorfitness om torsdagen og Cirkeltræning om lørdagen. 219 medlemmer deltog i denne sæsons sommergymnastik, en stigning på 66 medlemmer sammenlignet med sidste års sommergymnastik.
 
Atletik
Atletikafdelingen begynder hvert år træningen i foråret. Træningen begynder indendørs i Gymnastiksalen med form- og gymnastikprøver og strækker sig over fem tirsdage. Fra maj måned mødes udøverne hver tirsdag på vores udendørs atletikanlæg, hvor de forskellige atletikdiscipliner trænes. Sæsonen sluttes af med en udholdenhedstest som består af enten cykling, gang eller løb. Vi har i løbet af året desværre oplevet en del hærværk på atletikskuret, som står ved ringbanen. Vi er i gang med at forhandle med Korup Fodbold om at få plads i deres skur. Hvis dette lykkes vil vi rive det gamle skur ned.
 
Vintersæson 2019/2020
Vi startede vintersæsonen ud med 29 hold, 6 børnehold, 3 ungehold og 20 voksenhold. Vi er stolte over at det er lykkedes os at få flere nye hold. Disse hold er Familiegymnastik, Jumping Fitness Teen, Spring/rytme mix 10-12 år, Pilates og Yoga aften.

Det betyder også, at vi har fået en del nye instruktører og hjælpeinstruktører i teamet og at vi har budt tidligere instruktører velkommen tilbage i foreningen.

Det er vores instruktører, der skaber foreningen og det er klart deres fortjeneste at vi har 492 medlemmer, en stigning på 62 medlemmer sammenlignet med sidste år.

I efteråret er det lykkedes os at finde en instruktør til et nyt børneyogahold, som starter op efter nytår. Vi arbejder fortsat på at finde instruktører til et juniorspringhold, som kan tage imod de mange springglade børn i Korup.

Vi skylder vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører en kæmpe tak. Det er dem der hver uge møder veloplagte op til ugens træning. Uden dem ville vi ikke have en forening. Det er deres engagement og ønske om at bidrage til fællesskabet, der er hele omdrejningspunktet for vores gymnastikforening. I skal alle have en stor tak for jeres indsats.
 
Kurser
Vi havde ved sæsonstart 28 instruktører og 15 hjælpeinstruktører i foreningen. Vi vægter højt at vore instruktører uddannes, så de hele tiden kan få ny inspiration til deres træning. Samtidig vægter vi springsikkerheden højt og har derfor sendt flere instruktører på Springsikkerhedskurser. Alt i alt har vi sendt 10 instruktører på 23 kurser.
 
Redskaber
Vi har i denne sæson investeret i flere nye redskaber. Vores største investering er en kort air-track som kan være i Bevægelsesrummet. Til vores yngste gymnaster har vi købt skumbolde og et balancesæt. Derudover har vi købt Pilatesbolde med vægt, små håndvægte, træningselastikker og lacrossebolde. Til gymnastiksalen har vi købt The Tank, vægtskiver, vægtstænger og boksehandsker.
 
Instruktørtøj
I 2019 fortsatte vi med at bruge den grå hættetrøje med navn og logo og en sort trænings t-shirt med logo. Alle nye instruktører fik en ny trøje og t-shirt. Vi kan med glæde se at mange bruger tøjet flittigt. 
 
Opvisningsdragter og kontingent
Opvisningsdragter til alle børnehold har været en stor succes og vi fortsatte derfor samarbejdet med Gymtex i Morud om køb af dragter. Børnekontingentet fortsatte derfor på 575 kr i denne sæson. Kontingentstigningen har været med til at dække udgifterne til køb af dragter i forbindelse med Gymnastikdagen. Børnene fik efter Gymnastikdagen lov til at beholde dragten. Kontingentet for voksenhold på 675 kr. fortsatte uændret.
 
Julefrokost
I november måned inviterede vi alle instruktører og voksne hjælpeinstruktører til julefrokost i KKIC. Det blev en festlig aften med julemad, musik og dans. 38 personer sad ved Gymnastikafdelingens bord. Vi håber på, at vi kan gentage successen med endnu flere deltagere i 2020.
 
Juleafslutning
I december måned blev der blev holdt juleafslutning på holdene. Alle børneholdene sluttede af med frugtfade anrettet af caféens personale og på flere voksenhold valgte man at hygge med øl/sodavand, kaffe, kage eller selv afholde julefrokost i KKIC´s café.

Stavgang indbød alle foreningens medlemmer til at deltage i den årlige nytårstravetur mandag d. 30. december 2019, hvor alle var velkomne med eller uden stave.
 
Fondssøgning
Gulvet i Gymnastiksalen på Korup Skole er efterhånden i så ringe en stand, at det er til fare for brugere af salen at benytte den. Gulvet er så slidt at store splinter ryger af gulvet i forbindelse med træning. Vi har i løbet af 2019 brugt mange kræfter på at få Korup Skole, Skoleafdelingen, Ejendomsafdelingen og Fritidsforvaltningen i tale i forhold til løsning af denne udfordring. Vi er mange gange løbet panden mod en mur og stod i lang tid tilbage med en oplevelse af at de enkelte aktører ikke ville tage ansvar, men i stedet sendte os videre til en anden instans. Det har været utilfredsstillende.

Sideløbende har vi gennem fonde søgt penge, som kunne bruges tilskud til et nyt gulv. Vi ansøgte DGI/DIFs foreningspulje og fik 30.000 kr. Efterfølgende søgte vi Fionia-fond og fik ligeledes 30.000 kr. Vi nåede langt i ansøgningsprocessen i Korup Blomstrer, men blev desværre afvist i anden runde, da fondsmidlerne ikke måtte bruges til aflåste lokaler, som kun foreninger og skolen havde adgang til. Desværre har vi været nødt til at betale de bevilligede fondsmidler, da Odense Kommune ikke kunne finde de sidste penge, der skal til for at løse opgaven. De har i stedet slebet og lakeret gulvet i 2020.
 
Gymnastikafdelingens vision
Vi arbejder fortsat på at nå vores vision om at etablere et spire/hjælpeinstruktør korps som kan fremtidssikre Gymnastikafdelingen og løse op for vores rekrutteringsudfordringer, skabe lokal gymnastikånd, samt sikre kvalitet i vores aktiviteter.

i rekrutterer fortsat unge hjælpeinstruktører. Vi har nu 8 unge hjælpeinstruktører i vores stab, som hjælper til på foreningens børnehold. De unge er alle blevet tilbudt kurser og de fleste har været af sted. Vi oplever, at de unge hjælpeinstruktører kommer engagerede tilbage fra kurserne og i højere grad tager ansvar i forbindelse med holdets træning. Vores instruktører på børneholdene er opmærksomme på om der evt. sidder nogle forældre på tilskuerpladserne til træningen, som vi kan inddrage som hjælpere til holdet.

Det er i år lykkedes os at få to unge instruktører til at vende tilbage til foreningen efter endt efterskoleophold. En udfordring det nu er lykkedes os at løse og som fortsat vil have stort fokus i bestyrelsens arbejde med rekruttering og fastholdelse af instruktører.
 
Kurser
Vi havde ved sæsonstart 28 instruktører og 15 hjælpeinstruktører i foreningen. Vi vægter højt at vore instruktører uddannes, så de hele tiden kan få ny inspiration til deres træning. Samtidig vægter vi springsikkerheden højt og har derfor sendt flere instruktører på Springsikkerhedskurser. Alt i alt har vi sendt 10 instruktører på 23 kurser.
 
Samarbejde
Vi har fortsat et godt samarbejde med Sport og Fitness – dit center. Samarbejdet betyder at Sport og Fitness i denne sæson har 17 pladser på fire af foreningens hold. Sport og Fitness udbyder pladserne på deres hjemmeside og centerets medlemmer har så mulighed for at booke sig ind på holdene i Gymnastikafdelingen fra uge til uge. Sport og Fitness – dit center har i denne sæson pladser på Pilates onsdag, Cirkeltræning torsdag og Indoor Cycling mandag og fredag. Antallet af pladser er en stigning på ni i forhold til sidste år.

Vi har igen i denne sæson også lavet et samarbejde med Korup Cykelmotion, som har et lukket cirkeltræningshold, om torsdagen fra november til begyndelsen af marts, under ledelse af Rene Nørgaard. 20 mænd og kvinder får til træningen styrket kroppen, så de er klar til sæsonopstart.
 
Kommunikation 
Vi har i denne sæson videreudviklet hjemmesiden, så den fortsat fremstår med et professionelt og lettilgængeligt udtryk. Vi udvikler fortsat på vores nye hjemmeside. Her orienterer vi interesserede om foreningens arbejde, vore instruktører og reklamerer for hold og events som foreningen udbyder. Det er på hjemmesiden, man kan tilmelde sig træning på foreningens hold.

Vi bruger Facebook til at komme i kontakt med medlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører. Vi kommer ud til mange med nyheder fra holdene, billeder og invitationer til events. Vore instruktører har grupper, hvor de kommunikerer om træning og opvisning samt deler videoer af opvisningsserier.

Bestyrelsen og vore instruktører bruger Conventus som kommunikationsværktøj, når de ønsker at komme i kontakt med medlemmerne.

Vi bruger fortsat Conventus i forbindelse med vores tilmelding til holdene. Vi havde til denne sæson ikke meldt en dato ud for hvornår tilmeldingen åbnede og det resulterede i at tilmeldingen fungerede optimalt. Vi oplevede ingen nedbrud.
 
Bestyrelsens arbejdsfordeling
Bestyrelsen løser i hverdagen mange ad hoc opgaver. Opgaverne kommer både fra instruktørerne, kommunen, DGI og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har lavet en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Vi er enige om at det fungerer godt. Vi ønsker et bredt samarbejde i afdelingen og vi har flere uundværlige udvalg og arbejdsgrupper. Vi må erkende at antallet af opgaver ikke bliver mindre og vi ønsker derfor at der træder et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen som skal fungere som foreningens sekretær. Vi håber, at denne funktion vil kunne lette arbejdet for de medlemmer af bestyrelsen der pt. har for mange opgaver.

Arbejdsgrupperne og udvalgene består både af bestyrelsesmedlemmer og ikke-bestyrelsesmedlemmer. Vi synes, det er med til at skabe en god ramme for udvikling af vores forening. På nuværende tidspunkt har vi nedsat følgende arbejdsgrupper og udvalg: DGI forårsopvisningsudvalg, Forretningsudvalg, Gymnastikdagsudvalg med flere underudvalg, Hjemmesideudvalg, Impulsudvalg, Fitness Trydayudvalg og et Årshjulsudvalg.

På denne måde bruger vi vore kræfter hensigtsmæssigt og vi breder bestyrelsesarbejdet ud til mange flere personer. Personer med kompetencer, ønsker og idéer til udvikling af foreningen.

Vi har igen i 2019 haft en del arrangementer som har givet overskud. Det har betydet, at vi har haft mulighed for at investere i nye rekvisitter til både børne- og voksenhold. Vi mener, at pengene skal tilbage til medlemmerne i form af uddannelse af vore instruktører, indkøb af redskaber, dragter, arrangementer, instruktørpleje og events. Vi forsøger derudover at holde kontingentet og egenbetalingen til events og arrangementer så lav som mulig.

Vi bruger mange kræfter på at fastholde kommunikationen mellem bestyrelsen og instruktørerne, bestyrelsen og medlemmerne, og instruktørerne og medlemmerne. Vi sætter ind på flere fronter. Vi skriver artikler til Impuls. Der bliver løbende arbejdet med hjemmesiden. Vi laver opslag på Facebook. Vi har sendt nyhedsbreve ud til både instruktører og medlemmer over Conventus og vi har afholdt Gymnastikmøder med instruktørerne.

Det er meget vigtigt for os at være i tæt dialog med både instruktører og medlemmer. I har fingeren på pulsen i forhold til hvad der efterspørges og vi vil også meget gerne høre jeres meninger og idéer til nye tiltag, ting der bør afskaffes eller hvad I går og undrer jer over i afdelingen. Det er derfor altid en stor glæde, når der møder mange op til vores instruktørmøder.
 
Plan for det kommende år
Vi glæder os til det fortsatte arbejde i Korup Gymnastik. Vi har i 2020 allerede afholdt Fitness Tryday med 145 deltagere.

21. og 22. marts 2020 afholder vi Gymnastikdag og DGI Forårsopvisning i samme weekend.

Vi vil fortsat arbejde for at vi igen kan udbyde springhold for børn over 12 år. Det kræver at vi finder de rette instruktører til holdet.
Vi har derfor alle antenner ude i forhold til rekruttering af forældre, unge og hjemvendte efterskoleelever.

Kontingent og godtgørelse til instruktører fastholdes i den kommende sæson.
 
Afslutning
Tak til alle jer, nye som gamle instruktører og hjælpeinstruktører. I er med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund – og det kan ikke anerkendes nok.

Tak til bestyrelsen for jeres indsats i den forløbne sæson.

Tak til vores sponsorer og fonde.

Jeg vil gerne slutte af med at takke for det ønske om samarbejde som hele bestyrelsen bliver mødt af. Det gælder både fra medlemmer, instruktører, hovedbestyrelsen, KKICs personale, de øvrige afdelinger i KIF og vore eksterne samarbejdspartnere Korup Skole, AB Gymnastik, Morud Gymnastik, Morud Fitness, Cross Dance Næsby, Fritidsforvaltningen i Odense Kommune og DGI.

På vegne af bestyrelsen, Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Formand for Korup Gymnastik.
Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen