Velkommen til

KORUP GYMNASTIK

RYGEPOLITIK
for Korup Idrætsforening og Korup Kultur- & Idrætscenter

Odense Kommune har indført rygeforbud på alle kommunale indendørs- og udenomsarealer, d.v.s. idræts- og sportshaller, skolegårde, idrætspladser/fodboldbaner, legepladser og andre udendørsarealer. Det gælder alle, der færdes på og benytter disse arealer, altså også foreninger, der benytter faciliteterne efter almindelig skoletid og i weekender.

Rygepolitikken i Korup Idrætsforening og Korup Kultur- & Idrætscenter indføres for at undgå, at børn og unge begynder at ryge, fordi de ser andre brugere i foreningen eller besøgende i idrætscentret ryge. Rygepolitikken støtter op om, at rygning ikke skal være en del af det sociale fællesskab.

Korup Idrætsforening og Korup Kultur- & Idrætscenter vil tage ansvar for:
• At sikre rammerne, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder beskytte dem mod rygestart

og passiv rygning.
• At udendørsarealerne og herunder også arealerne omkring Korup Kultur- & Idrætscenter er røgfrie.

• At træning og andre aktiviteter i Korup Idrætsforening og Korup- Kultur & Idrætscenter er røgfrie for brugere og besøgende.

• At der ikke er salg af tobak i Korup Kultur- & Idrætscenters café eller udsalgssteder, der etableres i forbindelse med afvikling af aktiviteter i eller ved idrætsfaciliteterne.

Politikken gælder både cigaretter og anden tobak, herunder e-cigaretter, snus og vandpiber. I Korup Idrætsforening og Korup Kultur- & Idrætscenter ryges der ikke, uanset om man er medlem, instruktør, forælder eller tilskuer.

Du tager selv et medansvar for et røgfrit miljø ved at overholde ovenstående rygepolitik.

Røgfrit Odense tilbyder forskellige former for rygestop – mail: rygestop@odense.dk.

Rygepolitikken er vedtaget af Korup Idrætsforenings Hovedbestyrelse 17.01.2022
Rygepolitikken er vedtaget af Korup Kultur- & Idrætscenters bestyrelse 08.02.2022

Korup Idrætsforening - Gymnastikafdelingen