BESTYRELSEN
 
Anne Grethe Sø Nørlev Jensen
Formand

anne.grethe.soe@gmail.com
22464550
Lene Damsbo
Sekretær

damsbo.sport@gmail.com
28310119
Brian Frederiksen
Kasserer

bhfrederiksen@gmail.com
22908802
Gitte Pedersen
Ungdomsformand

carl.pedersen@korup-al.dk
29913201

 
Claus Nørlev Jensen
Bestyrelsesmedlem, Facebook

claus.kreds49@hotmail.com
20937386
Sanne Malmkvist Toftegård
Bestyrelsesmedlem, Redskabsansvarlig

sannetoftegaard@gmail.com
Anette Boe
Bestyrelsesmedlem, Impuls, Conventus

anette.r.boe@gmail.com
23244810
Anitta Larsen
Bestyrelsesmedlem

anitta-claus@sport.dk
25141683
Louise Weile
Suppleant
Dorte Lorentzen
Suppleant

ANSVARSOMRÅDER
 

Gymnastikbestyrelsens overordnede opgaver og ansvarsområder fordelt på medlemmer og suppleanter.

Anne Grethe (Formand):

 
Kommune, Korup skole, haltider, nøgler/chip, KKIC, vision, event, KIF gymnastikdag, instruktøraftaler, jubilæumsliste, tøj til instruktører mv.
 
Brian Frederiksen (Kasserer)
 
Bank, regnskab, godtgørelse.
 
Lene Damsbo (Sekretær)


 
Vinter- og sommerprogram, holdbeskrivelser, mødeindkaldelser, referater, bestyrelsens indlæg til Impuls, faner, instruktøraftaler, DGI ansvarlig inkl. booking af DGI kurser til instruktører og hjælpeinstruktører.
 
Gitte N. Pedersen (Ungdomsformand)
 
Ansvarlig for unge hjælpeinstruktører og instruktører under 20 år.
 
Claus Jensen (Bestyrelsesmedlem)
 
Musikanlæg, Facebook, website, hovedbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder,
DGI opvisningsdag m.v. 
Anitta Larsen (Bestyrelsesmedlem) Julebanko, booking af mødelokaler og forplejning til div. arrangementer, ad hoc opgaver.
Anette Boe (Bestyrelsesmedlem)
 
Impuls, Conventus, website.
 
Sanne Malmkvist (Bestyrelsesmedlem)
 
Redskabsansvarlig, dragter til opvisningen.
 
Louise Weile (Suppleant)
 
Fondsøgning, vision, event.
 
Dorte Lorentzen (Suppleant) KIF gymnastikdagen, event m.v.
Korup Idrætsforening Gymnastikafdelingen