Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Gymnastik- og Atletikafdelingen 
 
Generalforsamling 2023

Dato og tid: Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 18:00
Sted:          Lokale C1 på Korup Skole (Ved skolekøkkenet)

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2)  Valg af protokolfører.

3)  Formandens beretning.

4)  Plan for det kommende år.

5)  Forelæggelse af regnskab.

6)  Budget for det kommende år.

7)  Indkomne forslag; skal afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

8)  Valg af bestyrelse.

a)  Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Er ikke på valg)

b)  Kasserer: Brian Frederiksen (Er på valg – modtager genvalg)

c)  Ungdomsformand: Gitte Pedersen (Er på valg – modtager genvalg)

d)  Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen (Er ikke på valg)

e)  Bestyrelsesmedlem: Kenneth Pedersen (Er på valg – modtager)

f)  Bestyrelsesmedlem: Susanne Toftegaard (Er på valg – modtager ikke genvalg)

g)  Bestyrelsesmedlem: Anette Boe (Er på valg – modtager genvalg)

h)  Bestyrelsesmedlem: Stine Kilde Kristensen (Er ikke på valg)

i)  Bestyrelsesmedlem: Melanie Raabjerg (Er ikke på valg)

j)  Suppleant: Mikael Fogt (Er på valg – modtager genvalg)

9) Valg af revisor.

a) Revisor: Jens Sørensen (Er på valg – modtager genvalg)
b) Revisor: Inge M. Nielsen (Er ikke på valg)
c) Revisorsuppleant: Maria Sørensen (Er på valg – modtager ikke genvalg)

10) Eventuelt.

Deltagere i generalforsamlingen inviteres til spisning i KKIC efter generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling - og besked om man ønsker at deltage i spisning eller ej - skal ske senest mandag den 6. marts 2023 på mail: bhfrederiksen@gmail.com

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen