Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Gymnastik- og Atletikafdelingen 
 
Generalforsamling 2022

Dato og tid: Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17:30

Sted: Personalerummet på Korup Skole

Dagsorden

 1. 1)  Valg af dirigent.

 2. 2)  Valg af protokolfører.

 3. 3)  Formandens beretning.

 4. 4)  Plan for det kommende år.

 5. 5)  Forelæggelse af regnskab.

 6. 6)  Budget for det kommende år.

 7. 7)  Indkomne forslag; skal afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

8) Valg af bestyrelse.
a) Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Er på valg 
– modtager genvalg)

 1. b)  Kasserer: Brian Frederiksen (Er ikke på valg)

 2. c)  Bestyrelsesmedlem: Lene Damsbo (Er på valg – modtager ikke genvalg)

 3. d)  Ungdomsformand: Gitte Pedersen (Er ikke på valg)

 4. e)  Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen (Er på valg – modtager genvalg)

 5. f)  Bestyrelsesmedlem: Kenneth Pedersen(Er ikke på valg)

 6. g)  Bestyrelsesmedlem: Sanne Malmkvist (Er ikke på valg)

 7. h)  Bestyrelsesmedlem: Anette Boe (Er ikke på valg)

 8. i)  Suppleant: Mikael Fogt (Er på valg – modtager genvalg)

9) Valg af revisor.
a) Revisor: Jens Sørensen (Er ikke på valg)
b) Revisor: Inge M. Nielsen (Er på valg 
– modtager genvalg)
c) Revisorsuppleant: Maria Sørensen (Er på valg 
– modtager genvalg)

10) Eventuelt.

Der vil blive serveret en sodavand.

Tilmelding til generalforsamling skal ske senest torsdag den 24. marts 2022 på mail: bhfrederiksen@gmail.com

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen