Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Find os på
Gymnastik- og Atletikafdelingen 
 
Generalforsamling 2020

Tid: Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17.30
 
Sted: Personalerummet på Korup Skole.
 
Dagsorden:
 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af protokolfører.

 3. Formandens beretning.

 4. Plan for det kommende år.

 5. Forelæggelse af regnskab.

 6. Budget for det kommende år

 7. Indkomne forslag; skal afleveres til formanden senest 4 dage før
  generalforsamlingen.

 8. Valg af bestyrelse.

  1. Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Er på valg – modtager genvalg)

  2. Kasserer: Brian Frederiksen (Er ikke på valg)

  3. Sekretær: Lene Damsbo (Er på valg – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem)

  4. Ungdomsformand: Gitte Pedersen (Er ikke på valg)

  5. Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen (Er på valg – modtager genvalg)

  6. Bestyrelsesmedlem: Kenneth Pedersen (Er ikke på valg)

  7. Bestyrelsesmedlem: Sanne Malmkvist (Er ikke på valg)

  8. Bestyrelsesmedlem: Anette Boe (Er ikke på valg)

  9. Suppleant: Henrik Hvergel (Er på valg – modtager ikke genvalg)

  10. Suppleant: Mikael Fogt (Er på valg – modtager genvalg)

  1. Revisor: Jens Sørensen (Er ikke på valg)

  2. Revisor: Inge M. Nielsen (Er på valg)

  3. Revisorsuppleant: Maria Sørensen (Er på valg)

 9. Eventuelt.

                            
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret aftensmad.
Tilmelding til generalforsamling og fællesspisning skal ske senest fredag den 21. februar på mail:
damsbo.sport@gmail.com

 

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen