Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Find os på

GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 


Referat af generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018

  
Antal deltagere: 18
 
1)   Valg af dirigent:

Michael Anker Nielsen blev valgt.

Indkaldelse er udsendt til rette tid ifølge vedtægterne.

 
2)   Valg af protokolfører:

Lene Damsbo blev valgt.

 
3)   Formandens beretning og planer for det kommende år blev godkendt.                     

Se vedhæftede bilag.

 
4)   Kassererens regnskab og budget blev godkendt.                                                                                 

Se vedhæftede regnskab.
Enkelte spørgsmål blev besvaret.

Kontingentet til Korup Gymnastik ligger lavt i forhold til vores naboforeninger.

 
5)   Indkomne forslag:

Ingen

 
6)   Valg af bestyrelse.

a)   Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen blev genvalgt.
b)   Sekretær: Lene Damsbo blev genvalgt.
c)   Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen blev genvalgt.
d)   Suppleant: Henrik Hvergel blev valgt.
e)   Suppleant: Kenneth Sæderup Pedersen blev valgt.
f)    Revisor: Inge M. Nielsen blev genvalgt.
g)   Revisorsuppleant: Bettina Nielsen blev valgt.

 
7)   Eventuelt:

Hvad har bestyrelsen gjort for at finde hjælpere til støtteprojektet OK Benzin og Energi Fyn? Bestyrelsen bruger meget tid på at skrive og ringe til den faste hjælperstab, men der er ikke ret stor interesse for at hjælpe med disse to arrangementer samt julebanko. Bestyrelsen har valgt at bruge hjælpernes kræfter til den store gymnastikweekend i marts måned i stedet for.
Der blev forslået at man laver en stand med Energi Fyn til vores lokale gymnastikopvisning.

  
Korup, den 10. marts 2018
 
Referent Lene Damsbo

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen