GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 

GENERALFORSAMLING 2018

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 17.30 i Korup Skoles personalerum.

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Valg af protokolfører.

3) Formandens beretning.

4) Forelæggelse af regnskab.

5) Indkomne forslag; skal afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

6) Valg af bestyrelse.

a) Formand: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Er på valg - modtager genvalg)

b) Kasserer: Brian Frederiksen (Er ikke på valg)

c) Sekretær: Lene Damsbo (Er på valg – modtager genvalg)

d) Ungdomsformand: Gitte Pedersen (Er ikke på valg)

e) Bestyrelsesmedlem: Claus Nørlev Jensen (Er på valg – modtager genvalg)

f) Bestyrelsesmedlem: Anitta Larsen (Er ikke på valg)

g) Bestyrelsesmedlem: Sanne Malmkvist (Er ikke på valg)

h) Bestyrelsesmedlem: Anette Boe (Er ikke på valg)

i) Suppleant: Dorte Lorentzen (Er på valg – modtager ikke genvalg)

j) Suppleant: Louise Weile (Er på valg – modtager ikke genvalg)

k) Revisor: Jens Sørensen (Er ikke på valg)

l) Revisor: Inge M. Nielsen (Er på valg)

m) Revisorsuppleant: Line Engmark (Er på valg)

7) Eventuelt.   

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret aftensmad i personalerummet. Samme menu som fællesspisningen i KKIC’s café. Tilmelding til generalforsamling og fællesspisning skal ske senest fredag den 23. februar på mail: damsbo.sport@gmail.com

Korup Idrætsforening Gymnastikafdelingen