Velkommen til

KORUP GYMNASTIK


GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 
Formandens beretning 2023, generalforsamling d. 29. februar 2024 kl. 17:30.
 
Indledning
Samlet set har vi haft et godt og fremgangsrigt år i Korup Gymnastik. Vi har haft tilgang af mange nye instruktører, oprettet nye hold og haft medlemstilgang.
 
Generalforsamling
I forbindelse med vores generalforsamling 14. marts 2023, sagde vi farvel til mangeårigt medlem af bestyrelsen Sanne Toftegård. De øvrige blev genvalgt og vi fik valgt et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen. Bestyrelsen i 2023 har bestået af følgende:
Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Brian Frederiksen, Anette Boe, Kenneth Sæderup Pedersen, Claus Nørlev Jensen, Gitte Pedersen, Stine Kilde Kristensen, Melanie Raabjerg og Maria Møller
Suppleant: Mikael Fogt.
Revisorer: Jens Sørensen og Inge M. Nielsen.
Revisorsuppleant Sanne Toftegård.
 
DGI Forårsopvisning
Vi havde i år valgt at bytte om på vores opvisningsdage, således at DGI Forårsopvisningen lå om lørdagen og vores egen Gymnastikdag lå om søndagen. Forud for DGI-dagen havde vores nye stævneansvarlige Sara Boe og Mille Sø Nørlev Jensen deltaget i møder og stået for det store koordinerende arbejde.
Lørdag d. 25. marts afholdte vi DGI forårsopvisning, hvor 400 gymnaster på 19 hold og 351 betalende tilskuere havde fundet vej til KKIC. Dagen bød på mange spændende rytmeserier, spring, akrobatik, dans og ball-stick. Vores egne hold Qvick N´Dance og Spring-Rytmemix lavede nogle fantastiske opvisninger. Vores naboforening og samarbejdspartner Søndersø GF kom med flere hold og var med til at sætte kulør på dagen.
Dagen var fyldt med opvisninger fra gymnaster i alle aldersgrupper og fra mange foreninger fra hele Fyn. Gymnastikafdelingen har fået mange roser for afviklingen af stævnet og gymnastikafdelingen vil hermed videregive disse roser og takke de mange hjælpere som var med til at få det hele til at lykkedes.
 
Gymnastikdag
Søndag d. 26. marts 2023 blev der afholdt Gymnastikdag i KKIC. Allerede dagen før havde oppyntningsudvalget været på færde og havde pyntet hallen festligt op med balloner, grene, flag, vimpler. Korup Gymnastiks måde at byde velkommen til både gymnaster og publikum.
Igen i år havde alle foreningens børnehold fået dragter. Et festligt syn i alle regnbuens farver.
Dagen begyndte med fælles indmarch, hvor Mikael Anker, Sara Boe og Lærke Holsøe bar foreningens faner. Herefter var der fællesopvarmning under ledelse af Anna Boe og Stephanie Qvick fra danseholdet Qvick N´Move.
Vi havde til dette års Gymnastikdag 11 hold på gulvet. Publikum tog godt imod alle fremmødte gymnaster og gjorde alt, hvad de kunne for at bakke op om gymnastikken. Som noget nyt deltog Boldbanden og Floorball i opvisningen. En god måde at vise de fremmødte hvilken bredde af hold Korup Gymnastik tilbyder.
Udover foreningens egne hold havde vi besøg af Performance Elite Team fra Bellinge Gymnasterne, som lavede en meget flot opvisning.
Vi fejrede i år vi 7 jubilarer:  Stine Kilde Kristensen 5 år, Pernille Søderholm 5 år, Pernille Friis 5 år, Heidi Kilde Andersen 5 år, Anitta Larsen 10 år, Claus Nørlev Jensen 10 år og Anne Grethe Sø Nørlev Jensen 10 år
En god tradition i Korup Gymnastik, hvor vi hylder de frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.
Efter dagens opvisninger mødtes 56 instruktører, bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og deres familier til fællesspisning i Bevægelsesrummet i KKIC. En rigtig dejlig måde at afslutte dagen på.
 
Sommergymnastik
I 2023 havde vi et meget bredt sommergymnastikprogram med 13 hold. Denne gang med både voksen- og børnehold. Der var dette år Seniorbodytoning, Cirkeltræning torsdag og lørdag, Cross Dance, Familiegymnastik, Floorball, Jumping Fitness mandag, tirsdag og onsdag, Linedance, Puls/Styrke, Yoga og Stavgang.
 
Vintersæson 2023/2024
Vintersæsonen blev skudt i gang med et instruktørmøde i august med mange fremmødte. En del af mødet blev brugt på at rydde op og rengøre vores mange redskabsrum. Efter det var der informationer om den kommende sæson og praktiske opgaver blev løst. 1. september startede vi op med 25 hold, 9 børnehold og 16 voksenhold. Vi kunne i år byde velkommen til et nyt springhold: Spring/rytme mix 1.-3. kl., danseholdet Magic Moves og vores nye yogahold onsdag aften.  
 
Vi er stolte over at det er lykkedes os at fastholde de fleste af vores instruktører og at det samtidig er lykkedes os at tiltrække nye instruktører og hjælpeinstruktører til foreningen.
Det er vores instruktører, der skaber foreningen og det er klart deres fortjeneste at vi nu har 466 medlemmer. Det er en tilgang af medlemmer på 63 medlemmer sammenlignet med sidste år.
 
Boldbanden
Vores samarbejde om Boldbanden er fortsat i denne sæson. Holdet havde i efteråret 19 tilmeldte familier på holdet. Desværre kunne vi ikke længere få en træningstid i KKIC og holdet måtte derfor flytte til Ubberud Hallen. Vi vil fortsat søge tider til holdet i Korup, da vi mener at holdet hører til her.
Korup Fodbold, Korup Badminton, Korup Håndbold og Korup Gymnastik deltager i samarbejdet og Jeppe Jensen har i denne sæson været instruktør for holdet sammen med hjælpeinstruktør Thomas Raabjerg. Lørdag formiddag mødes familier med børn i alderen 3-5 år. Der er fortsat enighed om at ingen afdelinger skal tjene penge på projektet og et evt. overskud skal gå til Hovedbestyrelsen. Vi forventer at overføre dette års overskud til Hovedbestyrelsen, når regnskabet er godkendt. Gymnastikafdelingen varetager den administrative opgave med kontrakter, kontingenter og regnskab for holdet.
 
Linedance
Der blev afholdt Korup Linedance Træf i januar måned. Det var en god dansedag sammen med godt 100 dansere. Vi fik masser af positive tilbagemeldinger for arrangementet, kaffeboden og sandwiches. Danserne glæder sig til at holde det næste Korup Linedance Træf til oktober.
 
Redskaber
Vi har i denne sæson købt mange redskaber til gavn og glæde for vores gymnaster og deres instruktører. Vi har købt: Børnevimpler, ærteposer, sansetørklæder, airtrack, træplint, 3 mindre skumredskaber, tøndebånd og 5 håndvægte.
 
Instruktørtøj
I 2023 besluttede bestyrelsen at alle instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer skulle have nyt træningstøj. Vi indgik samarbejde med firmaet: Sport og Profil. Vi har alle fået en grå træningstrøje med lynlås, et par sorte træningsbukser eller shorts og en t-shirt eller tanktop. Alt påtrykt med Korup IF logo, navn og titel. Sport og Profil sørgede for at gøre det nemt for os ved at bestillingen foregik over en hjemmeside oprettet til Korup Gymnastik. Her kunne foreningens medlemmer også købe tøjet, dog uden instruktørtryk. Tøjet kom hurtigt og vi har derfor haft glæde af det i løbet af hele sæsonen.  
 
Opvisningsdragter og kontingent
I forbindelse med Gymnastikdagen blev der købt dragter til alle børnehold. Instruktørerne skulle i år selv stå for indkøb af dragter. Nogle købte ved Chopar, andre købte t-shirts og tøj i tøjbutikker.
 
Events og arrangementer
Vores springhold: Spring/rytmemix 4.-8. klasse har i denne sæson haft to ekstratræninger. Begge ekstratræninger var med træning, spisning og overnatning i hallen. Til ekstratræningerne har der været fokus på træning til årets opvisninger, samvær og hygge.
I december måned da holdet havde deres anden ekstratræning afsluttede de weekenden med en opvisning for forældrene, da holdets to springinstruktører er taget på højskole og derfor ikke kunne være med til at afslutte sæsonen.
 
Julefrokost
Der blev afholdt julefrokost i KKIC. Der var igen i år mange der havde lyst til at deltage i dette års festligheder, og de 25 personer som sad ved Gymnastikafdelingens borde, havde en festlig aften.
 
Juleafslutning
I december måned blev der blev holdt juleafslutning på holdene. Børneholdene fik igen i år udskåret frugt.
 
Fondssøgning
Vi har i 2023 søgt Spar Nord Fonden og har modtaget 26.000 til indkøb af en ny airtrack. Disse penge er med til at gøre en stor forskel for vores frivillige, som på den måde kan få nye redskaber til deres træninger og vores opvisninger.
 
Kurser
Vi havde ved sæsonstart 34 instruktører og 4 voksne hjælpeinstruktører og 11 hjælpeinstruktører i foreningen. Det er en fremgang på 15 nye frivillige. Vi er meget stolte over at det har lykkedes os at tiltrække nye og fastholde de frivillige der har været en del af foreningen i mange år. Vi vægter højt at vores instruktører uddannes, så de hele tiden kan få ny inspiration til deres træning. Samtidig vægter vi springsikkerheden højt. 38 instruktører tog i år på kursus.
 
Kommunikation
Vi har i denne sæson videreudviklet hjemmesiden, så den fortsat fremstår med et professionelt og lettilgængeligt udtryk. Her orienterer vi interesserede om foreningens arbejde, vores instruktører og reklamerer for hold og events som foreningen udbyder. Det er på hjemmesiden, man kan tilmelde sig træning på foreningens hold.
Vi bruger Facebook til at komme i kontakt med medlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører. Vi kommer ud til mange med nyheder fra holdene, billeder og invitationer til events. Vores instruktører har grupper, hvor de kommunikerer om træning og opvisning samt deler videoer af opvisningsserier.
Vi har i år oprettet en Instagramprofil i håb om at ramme nogle af vores yngre medlemmer med nyheder fra foreningen.
Bestyrelsen og vores instruktører bruger Conventus som kommunikationsværktøj, når de ønsker at komme i kontakt med medlemmerne.
Vi bruger fortsat Conventus i forbindelse med vores tilmelding til holdene.
 
Bestyrelsens arbejdsfordeling
Bestyrelsen løser i hverdagen mange ad-hoc opgaver. Opgaverne kommer både fra instruktørerne, kommunen, DGI og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har lavet en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Vi er enige om, at det fungerer godt. Vi ønsker et bredt samarbejde i afdelingen og vi har flere uundværlige udvalg og arbejdsgrupper.
Vi synes, det er med til at skabe en god ramme for udvikling af vores forening. På denne måde bruger vi vores kræfter hensigtsmæssigt, afholder et minimum af bestyrelsesmøder og vi breder bestyrelsesarbejdet ud til flere personer. Personer med kompetencer, ønsker og idéer til udvikling af foreningen.
Vi mener, at kontingentindtægterne skal tilbage til medlemmerne i form af uddannelse af vores instruktører, indkøb af redskaber, dragter, arrangementer, instruktørpleje og events. Vi forsøger derudover at holde kontingentet og egenbetalingen til events og arrangementer så lav som mulig.
Vi bruger mange kræfter på at fastholde kommunikationen mellem bestyrelsen og instruktørerne, bestyrelsen og medlemmerne, og instruktørerne og medlemmerne. Vi sætter ind på flere fronter. Der bliver løbende arbejdet med hjemmesiden. Vi laver opslag på Facebook. Vi har sendt nyhedsbreve ud til både instruktører og medlemmer over Conventus og vi har afholdt Gymnastikmøder med instruktørerne.
Det er meget vigtigt for os at være i tæt dialog med både instruktører og medlemmer. I har fingeren på pulsen i forhold til hvad der efterspørges og vi vil også meget gerne høre jeres meninger og idéer til nye tiltag, ting der bør afskaffes eller hvad I går og undrer jer over i afdelingen. Det er derfor altid en stor glæde, når der møder mange op til vores instruktørmøder.
 
Plan for det kommende år
Vi glæder os til det fortsatte arbejde i Korup Gymnastik og vi håber at 2024 byder på meget mere gymnastik.
Vi har i år 9 sommergymnastikhold.
 
Vi vil fortsætte gymnastikafdelingens udvikling med at kunne tilbyde alsidige aktiviteter og hold, så vi er en forening der rummer flere former for bevægelse.
 
Vi ønsker at ændre foreningens navn til Korup Gymnastik. 
 
Vi vil arbejde for at skabe mere sammenhold mellem vores instruktører gennem arrangementer og fælles kurser.
 
Vi har besluttet at tilbyde frivillige hjælpere til afviklingen af koncert i KKIC d. 6. april 2024.
 
Godtgørelse til instruktører fastholdes i den kommende sæson. Det forventes at kontingenterne fortsætter med 500 kr. for børnehold og 700 kr. for voksenhold.
 
Afslutning
Tak til alle jer, nye som gamle instruktører og hjælpeinstruktører. I er med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund – og det kan ikke anerkendes nok.
Jeg vil gerne slutte af med at takke for det ønske om samarbejde som hele bestyrelsen bliver mødt af. Det gælder både fra medlemmer, instruktører, Korups ildsjæle, Hovedbestyrelsen, KKICs personale, de øvrige afdelinger i KIF og vores eksterne samarbejdspartnere Korup Skole, Fritidsforvaltningen i Odense Kommune og DGI.
På vegne af bestyrelsen, Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Formand for Korup Gymnastik.
 
 
Korup Idrætsforening - Gymnastikafdelingen