Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK


GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 
Formandens beretning 2020, generalforsamling d. 27. maj 2021
 
Indledning
2020 blev på ingen måde, som vi havde forventet. Coronaen lagde sig i marts 2020 som en dyne over Danmark og har skabt mange udfordringer for vores forening. På trods af det, er det lykkedes både instruktører og bestyrelse at holde foreningen i gang.
 
Line Dance træf
I begyndelsen af januar blev der afholdt Linedancetræf med 200 glade linedansere. Deltagerne meldte sig til i god tid og KKIC skaber en perfekt ramme for træffet. Der var god service fra caféen, centerleder Jørgen Mikkelsen og Torben Poulsen som sørgede for at borde og stole, stod som aftalt.
Arrangørerne var meget tilfredse med dagen og håber at traditionen med Linedancetræf i Korup vil fortsætte mange år endnu.
 
Fitness Tryday
Søndag d. 26. januar blev der afholdt Fitness Tryday i Korup. Et landsdækkende arrangement, hvor alle kan komme og prøve de nyeste fitnesstyper, som bliver tilbudt i lokalområdet. Desværre blev vi meget sent orienteret af DGI - Bevæg dig for livet om, at man havde valgt at flytte arrangementet fra sidste søndag i januar til første søndag i januar. Det betød desværre for Korup, at vi ikke kunne nyde godt af DGIs landsdækkende reklamekampagne og det kunne tydeligt ses på deltagerantallet som endte på 147 deltagere. Et fald på 49 deltagere.

DGI kunne fortsat tilbyde, at vi måtte benytte deres tilmeldingssystem, som gjorde det muligt for os, at deltagerne kunne sammensætte deres eget program. Vi skaffede 18 instruktører, som i løbet af dagen tilbød 24 workshops, som deltagerne kunne vælge sig ind på.

Dagen sluttede af med en fælles workshop, hvor deltagerne kunne få lov til at bruge de sidste kræfter på hård pulstræning.

De 18 instruktører, som underviste på dagen var meget engagerede og sørgede for at inspirere deltagerne. Deltagerne blev udfordret på styrke og kondition. Der var workshops for enhver smag, som deltagerne kunne vælge imellem: Cirkeltræning, Yoga, Spinning, Motionsboksning, Outdoor Crossfit, Stram Op, Tabata, Fight Gone Bad, Puls Styrke, SMART-training, Jumping Fitness og Udendørs funktionel træning. Der var også nogle nye workshops med dette år: Triggerpunkt, Pilates, Step, Cross Dance og Floorball. Der blev svedt, kæmpet og givet max. gas med de mange forskellige træningsformer.

Instruktørerne kom både fra vores egen forening og fra flere forskellige foreninger på Fyn. Kontakter, som er blevet etableret på de kurser, som vi gennem årene har deltaget i eller afholdt i Korup Gymnastik. Vi havde også etableret samarbejde med Sport og Fitness – dit center, som til Tryday udlånte deres spinningslokale. Flere af vores naboforeninger indgik også i samarbejdet. Motionsboksningsinstruktør Charlotte Hummel fra BK Ringen, Cross Dance instruktør Tina Lyng fra Næsby Gymnastik og Floorballinstruktør Malene Skovhus fra Morud underviste på dagen og vi lånte både mål, stave og bolde af Morud Gymnastik.

Vi synes, det blev en meget vellykket dag og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra dagens deltagere. Samarbejdet omkring Floorball resulterede også i, at vi har fået opstartet et floorballhold i Korup Gymnastik. En fantastisk sidegevinst for Korup Gymnastik.
 
Generalforsamling
I forbindelse med vores generalforsamling 3. marts 2020 havde vi én ændring i bestyrelsen. Henrik Hvergel trådte ud af bestyrelsen og vi har derfor kun haft én suppleant dette år. Bestyrelsen i 2020 har bestået af følgende:

Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Lene Damsbo, Brian Frederiksen, Anette Boe, Kenneth Sæderup Pedersen, Sanne Toftegård, Claus Nørlev Jensen, Gitte Pedersen.

Suppleanter: Michael Fogt.

Revisorer: Jens Sørensen og Inge M. Nielsen.

Revisorsuppleant Maria Sørensen.
 
KIF Gymnastikdag og DGI-opvisning
Desværre ramte Coronaen og Danmark blev lukket ned kort før vores opvisninger i Korup. Det betød, at vi måtte aflyse begge vores festlige dage og at det store forarbejde var spildt. Det betød desværre også at det flotte overskud, som vi plejer at høste fra arrangementerne ikke kom i foreningskassen.

Vi fik end ikke en afslutning på holdene og medlemmerne kunne ikke få deres flotte dragter/opvisningst-shirts. Heldigvis hjalp vi hinanden med at uddele dragterne/t-shirts og mange medlemmer sendte fotos, som vi kunne bringe i Impuls og på vores Facebookside. Det var festligt at se både store og små i opvisningstøjet.

Til Gymnastikdagen plejer vi at fejre jubilarerne. Det kunne vi desværre ikke i år, men de modtog alligevel en gave. I 2020 fejrede vi: Gitte Madsen 25 år, Dorte Lorentzen 10 år, Heidi Stubmark 5 år, Rene Nørgaard Andersen 5 år, Sanne Toftegaard 5 år, Stephanie Qvick 5 år. Vi takker dem alle for en stor indsats med det frivillige arbejde i Korup Gymnastik.
 
Sommergymnastik
Et færdigt sommergymnastikprogram lå klart i marts måned, men vi kom desværre aldrig i gang på grund af Corona-restriktionerne.
 
Atletik
Atletik kom desværre ikke i gang i 2020 på grund af Corona-restriktionerne.
 
Vintersæson 2020/2021
Det var med stor bekymring, at vi planlagde vintersæsonen, da vi ikke vidste, om vi måtte starte holdene op. På trods af det forberedte vi os godt, så vi havde styr på restriktioner og hygiejne. Der blev udpeget en Coronaansvarlig i foreningen, der blev indkøbt håndsprit og rengøringsmidler til vores redskaber, der blev sendt breve til vores medlemmer om en ny måde at gå til gymnastik på i Korup Gymnastik. Heldigvis ville vores instruktører fortsat gerne have hold i foreningen og det lykkedes os endda at tiltrække nye instruktører og oprette nye hold. Vi startede vintersæsonen ud med 30 hold, 8 børnehold, 3 ungehold og 19 voksenhold. Efter kort tid kunne vi også byde velkommen til både Springmix 7-10 år og Floorball. Vi måtte desværre lukke holdene Jumping Fitness Teen fordi deltagerantallet var for lavt og Bow-spring som ikke nåede i gang, før Coronarestriktionerne atter blev strammet. Vi nåede derfor samlet set op på 30 hold i indeværende sæson. Vi er stolte over, at det er lykkedes os at få flere nye hold. Disse hold er Floorball, Spring-Mix 7-10 år, Pilates morgen og formiddag og Hensynstagende Yoga.

Det betyder også, at vi har fået en del nye instruktører og hjælpeinstruktører i teamet og at vi har budt tidligere instruktører velkommen tilbage i foreningen. Det er vores instruktører, der skaber foreningen og det er klart deres fortjeneste at vi har 397 medlemmer, på trods af Coronarestriktionerne. Det er et fald på 95 medlemmer sammenlignet med sidste år, men et flot resultat når man tager sæsonens udvikling, formodet smitterisiko, lavere deltagerantal på flere hold pga. Corona kvadratmeterkrav og at vi måtte lukke mange hold for tilmelding tidligt i sæsonen.

Det betyder selvfølgelig, at vi er gået glip af mange kontingentindtægter og at vi samtidig har brugt en del penge på rengøringsmidler og håndsprit.

Efter sæsonstart har vi gentagne gange oplevet at restriktionerne er blevet skærpet først i forbindelse med forsamlingsforbuddet på 10 og efterfølgende da foreningsidrætten blev lukket helt ned.

Vores instruktører har ydet en helt ekstraordinær indsats i denne sæson. Først i forbindelse med opstart af sæsonen og efterfølgende at omstille træningen, da restriktionerne blev strammet. Mange instruktører har kørt to hold i træk, således at så mange medlemmer som muligt kunne deltage i den ugentlige træning. Andre har tilbudt onlinetræning og andre igen har flyttet træningen udendørs. Vi kan ikke takke instruktørerne nok for deres store frivillige indsats i foreningen. De har i denne svære sæson udvist samfundssind og hjulpet til med at øge folkesundheden for vores medlemmer i foreningen.
 
Redskaber
Vi har i denne sæson investeret i flere nye redskaber. Vores største investering er et spejl til danserne Fritidskælderen, derudover har vi købt 2 balancebomme, 5 rullebræt, et skumredskab og en trærutchebane, Therabands, håndvægte, catsliders og vægtsække.
 
Instruktørtøj
I 2020 købte vi nyt instruktørtøj ved Chopar. En farverig sweatshirt med hætte og lynlås. Derudover fik alle instruktører en t-shirt eller en tanktop påtrykt med foreningens logo.
 
Opvisningsdragter og kontingent
Opvisningsdragter til alle børnehold har været en stor succes og vi fortsatte derfor samarbejdet med Gymtex i Morud om køb af dragter. Børnekontingentet fortsatte derfor på 575 kr. i sæson 2019-2020. Kontingentet har været med til at dække udgifterne til køb af dragter i forbindelse med Gymnastikdagen. Børnene fik udleveret dragten i april måned. Voksne der ville deltage i Gymnastikdagen fik en svedtransporterende t-shirt. Den blev ligeledes udleveret i april måned. Kontingentet for voksenhold på 675 kr. fortsatte uændret.
 
Julefrokost
Julefrokosten i KKIC blev aflyst pga. Corona-restriktioner.
  
Juleafslutning
I december måned blev der blev holdt juleafslutning på holdene. I år kunne børneholdene desværre ikke få frugt, da vi ville undgå evt. smitte med Covid-19.

Stavgang indbød alle foreningens medlemmer til at deltage i den årlige nytårstravetur. Den blev desværre aflyst som følge af regeringens udmeldinger om at undgå fysisk kontakt i juledagene. Heldigvis nåede stavgængerne traditionen tro at afholde juleafslutning på vanlig vis i Bittens carport.
 
Fondssøgning
Efter flere års fondssøgning og tovtrækkeri med Odense Kommune, blev gulvet i Gymnastiksalen slebet og lakeret i januar måned.

I oktober måned søgte vi Odense Kommunes Covid-19 støttepulje og fik 7820 kr.
 
Gymnastikafdelingens vision
Vi arbejder fortsat på at nå vores vision om at etablere et spire/hjælpeinstruktørkorps som kan fremtidssikre Gymnastikafdelingen og løse op for vores rekrutteringsudfordringer særligt på børnespringholdene, skabe lokal gymnastikånd, samt sikre kvalitet i vores aktiviteter.

Vi rekrutterer fortsat unge hjælpeinstruktører. Vi har nu 6 unge hjælpeinstruktører i vores stab, som hjælper til på foreningens børnehold. De unge er alle blevet tilbudt kurser, men desværre har kun få været afsted som en konsekvens af Corona-restriktionerne. Vi har tidligere oplevet, at de unge hjælpeinstruktører kommer engagerede tilbage fra kurserne og i højere grad tager ansvar i forbindelse med holdets træning. Det er derfor i højeste fokus, at vi får de unge hjælpeinstruktører afsted på kursus, når det igen er muligt.

Vi har fortsat fokus på at fastholde og hverve unge instruktører efter endt efterskoleophold.
 
Kurser
Vi havde ved sæsonstart 28 instruktører og 6 voksne hjælpeinstruktører i foreningen. Vi vægter højt at vore instruktører uddannes, så de hele tiden kan få ny inspiration til deres træning. Samtidig vægter vi springsikkerheden højt. Desværre er meget få instruktører kommet på kursus i løbet af året som en konsekvens af Corona-restriktionerne.

I denne sæson var det også meningen at bestyrelsen skulle til Inspirationsdage i Herning. Det blev desværre aflyst pga. af Corona-restriktioner.
 
Samarbejde
Vi har ikke længere et samarbejde med Sport og Fitness – dit center, da de har valgt at sælge deres spinningscykler. Centeret henvendte sig i foråret til foreningen for at spørge, om vi ville købe cyklerne. Det takkede vi efter mange overvejelser nej til. Efterfølgende blev vi kontaktet af to ildsjæle, som ville fastholde spinning i Korup. Vi havde møde med dem og Centerleder Jørgen Mikkelsen, hvor vi drøftede mulighederne for at videreføre spinning i Korup. Bestyrelsen måtte efterfølgende meddele, at det lå udenfor Gymnastikafdelingens kerneopgave, og at vi derfor ikke kunne købe spinningcyklerne.

Vi har igen i denne sæson lavet et samarbejde med Korup Cykelmotion, som har et lukket cirkeltræningshold, om torsdagen fra november til begyndelsen af marts, under ledelse af Rene Nørgaard. Der har i år været 10 deltagere på holdet.
 
I forbindelse med sæsonopstart manglede Morud Gymnastik en forældre/barn-instruktør, da deres egen instruktør var på barsel. Vi udlånte derfor en af vores dygtige instruktører til Morud Gymnastik. En fantastisk måde at hjælpe en naboforening.

I forbindelse med Corona har vi haft samarbejde med formændene fra Morud og AB Gymnastik i Aarup vedr. restriktioner og kommunikation til medlemmer. Det har været godt at sparre med andre foreninger, der har stået i de samme udfordringer som os selv.
 
Kommunikation
Vi har i denne sæson videreudviklet hjemmesiden, så den fortsat fremstår med et professionelt og lettilgængeligt udtryk. Her orienterer vi interesserede om foreningens arbejde, vore instruktører og reklamerer for hold og events som foreningen udbyder. Det er på hjemmesiden, man kan tilmelde sig træning på foreningens hold. Hjemmesiden er i denne sæson også blevet brugt til at formidle information om Corona-restriktioner.

Vi bruger Facebook til at komme i kontakt med medlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører. Vi kommer ud til mange med nyheder fra holdene, billeder og invitationer til events. Vore instruktører har grupper, hvor de kommunikerer om træning og opvisning samt deler videoer af opvisningsserier. Vores Facebookside er i denne sæson også blevet brugt til at formidle information om Corona-restriktioner.

Bestyrelsen og vore instruktører bruger Conventus som kommunikationsværktøj, når de ønsker at komme i kontakt med medlemmerne.

Vi bruger fortsat Conventus i forbindelse med vores tilmelding til holdene. Vi havde til denne sæson ikke meldt en præcis dato ud for hvornår tilmeldingen åbnede og det resulterede i at tilmeldingen fungerede optimalt. Vi oplevede ingen nedbrud.
 
Bestyrelsens arbejdsfordeling
Bestyrelsen løser i hverdagen mange ad-hoc opgaver. Opgaverne kommer både fra instruktørerne, kommunen, DGI og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har lavet en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Vi er enige om, at det fungerer godt. Vi ønsker et bredt samarbejde i afdelingen og vi har flere uundværlige udvalg og arbejdsgrupper.

Sidste år måtte vi erkende at antallet af bestyrelsesopgaver ikke bliver mindre og vi ønskede derfor at der skulle træde et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen, som skulle fungere som foreningens sekretær. Det lykkedes desværre ikke at finde en person, der ville påtage sig opgaven. Vi leder stadig efter en sekretær til foreningen. Indtil det sker har vi fordelt opgaverne mellem os. Det er dog en uholdbar situation i længden, da flere bestyrelsesmedlemmer i forvejen har for mange opgaver.

Arbejdsgrupperne og udvalgene består både af bestyrelsesmedlemmer og ikke-bestyrelsesmedlemmer. Vi synes, det er med til at skabe en god ramme for udvikling af vores forening. På nuværende tidspunkt har vi nedsat følgende arbejdsgrupper og udvalg: DGI forårsopvisningsudvalg, Gymnastikdagsudvalg med flere underudvalg, Hjemmesideudvalg, Impulsudvalg, Fitness Trydayudvalg, Årshjulsudvalg og en Coronaansvarlig.

På denne måde bruger vi vore kræfter hensigtsmæssigt og vi breder bestyrelsesarbejdet ud til flere personer. Personer med kompetencer, ønsker og idéer til udvikling af foreningen.

Vi har i 2020 fået aflyst flere arrangementer, som skulle have givet foreningen et overskud. Det har betydet, at vi lægger langt under de budgetterede indtægter. Samtidig har vi brugt penge på rengøringsmidler og håndsprit, udgifter vi ikke havde budgetteret med. Vi har haft færre instruktører på kursus og der blev heller ikke afholdt julefrokost, så disse udgifter sparede vi. I stedet gav vi instruktørerne en julegave med tak for deres store indsats.

Vi har haft mulighed for at investere i nye rekvisitter til både børne- og voksenhold. Vi mener, at kontingentindtægterne skal tilbage til medlemmerne i form af uddannelse af vore instruktører, indkøb af redskaber, dragter, arrangementer, instruktørpleje og events. Vi forsøger derudover at holde kontingentet og egenbetalingen til events og arrangementer så lav som mulig.

Vi bruger mange kræfter på at fastholde kommunikationen mellem bestyrelsen og instruktørerne, bestyrelsen og medlemmerne, og instruktørerne og medlemmerne. Vi sætter ind på flere fronter. Vi skriver artikler til Impuls. Der bliver løbende arbejdet med hjemmesiden. Vi laver opslag på Facebook. Vi har sendt nyhedsbreve ud til både instruktører og medlemmer over Conventus og vi har afholdt Gymnastikmøder med instruktørerne.

Det er meget vigtigt for os at være i tæt dialog med både instruktører og medlemmer. I har fingeren på pulsen i forhold til hvad der efterspørges og vi vil også meget gerne høre jeres meninger og idéer til nye tiltag, ting der bør afskaffes eller hvad I går og undrer jer over i afdelingen. Det er derfor altid en stor glæde, når der møder mange op til vores instruktørmøder.
 
Plan for det kommende år
Vi glæder os til det fortsatte arbejde i Korup Gymnastik og vi håber at 2021 byder på mere gymnastik end 2020 gjorde. Fitness Tryday 2021 er desværre allerede blevet aflyst på grund af Coronarestriktioner. Ligeledes er DGI Forårsopvisningerne aflyst på hele Fyn og vores egen Gymnastikdag blev heller ikke afholdt. Vi valgte at lade være med at lave et sommergymnastikprogram, men har i stedet haft flere instruktører som har valgt at forlænge vintersæsonen. Vi kan med glæde konstatere, at vi allerede nu har 15 hold i gang igen efter genåbningen. Disse hold træner både indendørs og udendørs.

Godtgørelse til instruktører fastholdes i den kommende sæson og kontingentet nedsættes for medlemmerne i den kommende sæson.
 
Afslutning
Tak til alle jer, nye som gamle instruktører og hjælpeinstruktører. I er med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund – og det kan ikke anerkendes nok.

Tak til bestyrelsen for jeres ekstraordinære indsats i den forløbne sæson, hvor vi har været ramt af Corona-restriktioner.

Tak til Odense Kommune for at bevillige et ekstrabeløb Covid-19-støtte.

Jeg vil gerne slutte af med at takke for det ønske om samarbejde som hele bestyrelsen bliver mødt af. Det gælder både fra medlemmer, instruktører, Korups ildsjæle, hovedbestyrelsen, KKICs personale, de øvrige afdelinger i KIF og vore eksterne samarbejdspartnere Korup Skole, AB Gymnastik, Morud Gymnastik, Morud Fitness, Cross Dance Næsby, Fritidsforvaltningen i Odense Kommune og DGI.

På vegne af bestyrelsen, Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Formand for Korup Gymnastik.
Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen