Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK

Find os på

GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELINGEN 

Formandens beretning 2017, generalforsamling 6. marts 2018.
 
Linedancetræf
Året begyndte med, at der blev afholdt Linedancetræf i KKIC. Korup Gymnastik er ikke længere arrangører af træffet, men vi er glade for at træffet stadig afholdes i Korup. Shufflin´Boots har overtaget arrangementet og de gjorde det fantastisk. Der var i år 200 tilmeldte. Hanne Stensig var gæsteinstruktør og lavede nogle gode workshops.
 
Fitness Tryday
DGI kontaktede i efteråret 2016 Gymnastikafdelingen, fordi det var rygtedes, at Korup Gymnastik har stor succes med styrketræningshold for voksne. Derudover er det flere gange lykkedes os at lave succesfulde events.

Det resulterede i et samarbejde med DGI om afholdelse af DGI Fitness Tryday søndag d. 29. januar. Et landsdækkende arrangement, hvor alle kan komme og prøve de nyeste fitnesstyper, som bliver tilbudt i lokalområdet. Arrangementet blev i år udbudt 11 forskellige steder i hele Danmark. Vores Tryday endte med at blive den største, med flest mulige workshop og det klart største antal deltagere.

DGI kunne tilbyde, at vi måtte benytte deres tilmeldingssystem, som gjorde det muligt for os, at deltagerne kunne sammensætte deres eget program. Vi skaffede 13 instruktører, som i løbet af dagen tilbød 24 workshops, som deltagerne kunne vælge sig ind på.

Dagen sluttede af med en fælles workshop, hvor deltagerne kunne få lov til at bruge de sidste kræfter på hård pulstræning.
Deltagerne kom fra mange forskellige foreninger på hele Fyn, Korsør og Fredericia. Deltagerantallet nåede op på 153. Et resultat vi er meget tilfredse med.

De 13 instruktører, som underviste på dagen var meget engagerede og sørgede for at inspirere deltagerne. Deltagerne blev udfordret på styrke og kondition. Der var workshops for enhver smag, som deltagerne kunne vælge imellem: Cirkeltræning, Dance It, Indoor Cycling, Kettlebell, Motionsboksning, Outdoor Crossfit, Stram Op, Tabata og Yoga. Der blev svedt, kæmpet og givet max. gas med de mange forskellige træningsformer.

Instruktørerne kom fra flere forskellige foreninger på Fyn. Kontakter, som er blevet etableret på de kurser, som vi gennem årene har deltaget i. Desuden havde vi etableret et godt samarbejde med Sport og Fitness – dit center, som til Tryday tilbød undervisning i Indoor Cycling og Kettlebell.

Samarbejdet førte også til stor ros til Korup Gymnastik i DGI Fyns Årsskrift 30. marts 2017: ”Med 153 tilmeldte var den seneste ”Fitness Tryday” i Korup Kultur- og Idrætscenter det største foreningsbaserede ”inspirationsevent for fitnessinteresserede” i landet……Med hjælp fra naboforeninger stod Korup IF Gymnastik for et fantastisk flot arrangement med inspiration til alle om at komme ud for finde træning i foreningerne, som et godt alternativ til de selvorganiserede og kommercielle aktiviteter”.
 
Generalforsamling
I forbindelse med vores generalforsamling havde vi et par udskiftninger i bestyrelsen. Heidi Brodersen stoppede som kasserer. Vi har været glade for Heidis store arbejde i bestyrelsen ikke blot som kasserer, men også som ansvarlig for Conventus, vores sponsorer, hjemmeside og DGI kontakter. Opgaver der er blevet løst med stor omhu og præcision.

Nye i bestyrelsen blev Brian Frederiksen som kasserer, Gitte Pedersen som ungdomsformand og Anette Boe som ansvarlig for Conventus og vores hjemmeside.
 
KIF Gymnastikdag
D. 25. marts afholdte vi vores egen Gymnastikdag. Vore instruktører og hjælpeinstruktører havde lavet et kæmpe forarbejde til årets Gymnastikdag og det betød at vi kunne præsentere en Gymnastikdag, der var både festlig og nærværende for gymnaster og publikum. Hele 16 af foreningens hold var på gulvet denne dag.

Dagen begyndte med faneindmarch ved Anna Boe, Liva Toftegaard og Kenneth Sæderup Pedersen. Herefter var der fællesopvarmning i hallen under ledelse af Mileidys Jeppesen fra Latin Dance. I løbet af dagen så vi flotte rytmiske serier, fantastiske spring og spændende danse. Dagen sluttede igen i år af med at fire af foreningens børnehold lavede en fællesserie under ledelse af Mille Sø Nørlev Jensen og Sara Boe, som dannede afslutningen på Gymnastikdagen. Det betød også, at publikum blev siddende til sidste hold havde været på gulvet. En festlig afslutning med over 100 børn på gulvet samtidig.

Afviklingen af sådan et arrangement kræver mange hjælpere og frivillige arbejdstimer. Et arbejde der kun lykkedes fordi vore instruktører, hjælpeinstruktører og frivillige hjælpere tager initiativ og har vilje og lyst til at blive ved med at genskabe vores Gymnastikdag.

I forbindelse med Gymnastikdagen fejrede vi tre jubilarer, Søren Peter Larsen som havde 5 års jubilæum som instruktør for Cirkeltræning, Christina Lund som havde 15 års jubilæum instruktør for Linedance og Helge Pedersen som havde 30 års jubilæum som instruktør for Idrætsmærket i vores Atletikafdeling.
 
DGI Forårsopvisning
26. marts afholdte vi DGI forårsopvisning, hvor 1300 gymnaster og 720 tilskuere havde fundet vej til KKIC. Dagen bød på 8 timers opvisning med spændende rytmeserier, spring, akrobatik, dans, levende musik og meget mere. Vores egne hold Junior Mix og Qvick N´Dance lavede nogle fantastiske opvisninger og var med til at sætte kulør på dagen. 3 store efterskolehold Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Broby Sportsefterskole og Elbæk Efterskole lavede nogle meget flotte opvisninger med fuld fart på fra start til slut. Dagen var fyldt med opvisninger fra gymnaster i alle aldersgrupper og fra mange foreninger fra hele Fyn. Gymnastikafdelingen har fået mange roser for afviklingen af stævnet og gymnastikafdelingen vil hermed videregive disse roser og takke de 26 hjælpere som var med til at få det hele til at lykkedes.
 
Sommergymnastik
Efter påskeferien begyndte sommergymnastikken. Her kunne vore instruktører tilbyde Qvick N´Dance og Stavgang om mandagen, Idrætsmærke om tirsdagen, Cirkeltræning onsdag og lørdag, Linedance og Yoga om torsdagen. 100 medlemmer deltog i denne sæsons sommergymnastik.
 
Atletik
Vi kommer ofte til at kalde vores afdeling for Korup Gymnastik. Men vi hedder Korup Gymnastik og Atletik. Atletikafdelingen begynder hvert år træningen i foråret. Træningen begynder indendørs i Gymnastiksalen med form- og gymnastikprøver og strækker sig over fem tirsdage. Fra maj måned mødes udøverne hver tirsdag på vores udendørs atletikanlæg, hvor de forskellige atletikdiscipliner trænes. Sæsonen sluttes af med en udholdenhedstest som består af enten cykling, gang eller løb.
 
Vintersæson 2017/2018
Vi startede vintersæsonen ud med 25 hold, 7 børnehold, 3 ungehold og 15 voksenhold. Vi har desværre sagt farvel til det meget populære Sjov Motion, hvor det ikke er lykkedes os at finde en ny instruktør. Derudover stoppede vores yogainstruktør som havde to eftermiddagshold. Latindance og Onsdagsboldene er heller ikke blevet udbudt i denne sæson. Heldigvis har vi fået to nye hold op at stå. Stram Op som træner i KKIC og Outdoorfitness som træner udendørs på bl.a. bevægelsesbanen ved KKIC. Vi har lavet en om rokering i børneholdene, således at køns- og aldersfordelingen er forandret på flere hold.

Vi har i denne sæson budt velkommen til flere nye instruktører og hjælpeinstruktører. Det er vores instruktører der skaber foreningen og det er klart deres fortjeneste at vi på trods af en stor nedgang i antallet af hold stadig har 450 medlemmer, et fald på 82 medlemmer sammenlignet med sidste år. Mange gymnaster har heldigvis fundet andre hold i foreningen at træne på. Vi håber stadig, at det vil lykkes os at finde instruktører til både Sjov Motion og Yoga til næste sæson. Vi er også altid på udkig efter flere springinstruktører til børnehold.

Vi skylder vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører en kæmpe tak. Det er dem der hver uge møder veloplagte op til ugens træning. Uden dem ville vi ikke have en forening. Det er deres engagement og ønske om at bidrage til fællesskabet, der er hele omdrejningspunktet for vores gymnastikforening. I skal alle have en stor tak for jeres indsats.
 
Opvisningsdragter
Der har været et stort ønske om at børneholdene kunne få dragter til Gymnastikdagen. Vi har derfor besluttet at lade børnekontingentet stige fra 475 kr. til 575 kr. Kontingentstigningen skulle være med til at finansiere de øgede udgifter til køb af dragter i forbindelse med Gymnastikdagen. Vi kunne allerede i efteråret se, at kontingentstigningen på 100 kr. ikke var tilstrækkelig og foreningen har derfor dækket de ekstraudgifter, som er kommet til i forbindelse med køb af dragter. Børnene vil efter Gymnastikdagen få lov til at beholde dragten. Kontingentet for voksenhold på 675 kr. fortsatte uændret. Vi glæder os til at se vore gymnaster i flotte dragter til Gymnastikdagen i 2018.

Julefrokost
I november måned inviterede vi alle instruktører og voksne hjælpeinstruktører til julefrokost i KKIC. Det blev en festlig aften med julemad, musik og dans. Vi håber på at vi kan gentage successen i 2018.
 
Julebanko
Der blev i november måned afholdt Julebanko. Det var en succes og der var mange fremmødte. Vores julebankoudvalg har haft en stor opgave med koordinering og med at skaffe gevinster ved vores lokale butikker og firmaer. Dette arbejde har skabt et stort overskud til foreningskassen. Julebankoudvalget ønskede at stoppe og vi har ikke haft held til at finde afløsere til posten. Vi har derfor besluttet at arbejdets omfang har været for krævende og Gymnastikbestyrelsen er derfor trådt ud af samarbejdet omkring Julebanko.
 
OK benzin
Det har også været svært at finde hjælpere til samarbejdet med OK-benzin. Gymnastikafdelingen har derfor valgt at trække sig fra samarbejdet omkring OK-benzin og modtager derfor ikke sponsorstøtte derfra fremover. Korup Håndbold har overtaget Korup Gymnastiks forpligtigelser i forhold til OK Benzin og modtager derfor fremover støtten.
 
Juleafslutning
December måned blev sluttet af med, at der blev holdt juleafslutning på holdene. Alle børneholdene sluttede af med frugtfade anrettet af caféens personale og på flere voksenhold valgte man at hygge med kaffe og kage, eller selv afholde julefrokost i KKIC´s café.
 
Gymnastikafdelingens vision
Vi arbejder fortsat på at nå vores vision om at etablere et spirer/hjælpeinstruktør korps som kan fremtidssikre Gymnastikafdelingen og løse op for vores rekrutteringsudfordringer, skabe lokal gymnastikånd, samt sikre kvalitet i vores aktiviteter. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige afdelinger i KIF, UIF, TPI, Korup Skole, Ubberud Skole, Pårup Skole og DGI omkring udviklingen af det nye koncept: Teen Coach. De første Teen Coaches blev uddannet i 2017 og vi glæder os til at møde dem i de lokale foreninger fremadrettet. Korup Gymnastik fortsætter samarbejdet og glæder os til igen i 2018 at tilbyde praktikpladser på vore børne- og ungehold.

Vi rekrutterer fortsat unge hjælpeinstruktører på vores tre juniorhold. Vi har nu 11 unge hjælpeinstruktører i vores stab, som hjælper til på foreningens børnehold. De unge er alle blevet tilbudt kurser og de fleste har været af sted. Vi oplever, at de unge hjælpeinstruktører kommer engagerede tilbage fra kurserne og i højere grad tager ansvar i forbindelse med holdets træning. Vores instruktører på børneholdene er opmærksomme på, om der evt. sidder nogle forældre på tilskuerpladserne til træningerne, som vi kan inddrage som hjælpere til holdet. Vi er fortsat udfordrede i forhold til, at det er svært at motivere de unge hjælpeinstruktører til at vende tilbage til foreningen som instruktører efter endt efterskoleophold. En udfordring der er i stor fokus i bestyrelsens fortsatte arbejde med rekruttering og fastholdelse af instruktører.

Vi havde ved sæsonstart 24 instruktører og 19 hjælpeinstruktører i foreningen. Flere er heldigvis kommet til i løbet af sæsonen. Vi vægter højt at vore instruktører uddannes, så de hele tiden kan få ny inspiration til deres træninger. Samtidig vægter vi springsikkerheden højt og har derfor sendt flere instruktører på Springsikkerhedskurser. Alt i alt har 23 instruktører og hjælpe-instruktører været på intet mindre end 46 inspirations- og springsikkerhedskurser i denne sæson.
 
Samarbejde
Vi har fortsat et godt samarbejde med Sport og Fitness – dit center. Samarbejdet betyder at Sport og Fitness i denne sæson har købt har købt 4 pladser på et af foreningens hold. Sport og Fitness udbyder pladserne på deres hjemmeside og centerets medlemmer har så mulighed for at booke sig ind på holdene i Gymnastikafdelingen fra uge til uge. Sport og Fitness – dit center har i denne sæson købt pladser på Cirkeltræning torsdag. Det er desværre et fald siden sidste år, hvor centreret købte 12 pladser. En konsekvens af at vi ikke længere udbyder eftermiddagsyoga. Sidste år købte Sport og Fitness – dit center også pladser på Zumba. Det har de ikke gjort i år, da det lykkedes os at fylde holdet op med egne medlemmer.

Vi har igen i denne sæson også lavet et samarbejde med Korup Cykelmotion, som har et lukket cirkeltræningshold, om torsdagen fra november til begyndelsen af marts, under ledelse af Rene Nørgaard. 20 mænd og kvinder får til træningen styrket kroppen, så de er klar til sæsonopstart.
 
Kommunikation
Vi måtte kort før sæsonopstart lave en ny hjemmeside, da den gamle var blevet hacket og ikke stod til at redde. Vi måtte i stor hast finde en ny udbyder, skifte domæne og opsætte siden så den kunne administrere tilmeldingen til den nye sæson. Vi udvikler fortsat på vores nye hjemmeside. Her orienterer vi interesserede om foreningens arbejde, vore instruktører og reklamerer for hold og events som foreningen udbyder.

Vi bruger Facebook til at komme i kontakt med medlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører. Vi kommer ud til mange med nyheder fra holdene, billeder og invitationer til events. Vore instruktører har grupper, hvor de kommunikerer om træning og opvisning samt deler videoer af opvisningsserier.

Vi bruger fortsat Conventus i forbindelse med vores tilmelding til holdene. Vi havde til denne sæson ikke meldt en dato ud for hvornår tilmeldingen åbnede og det resulterede i at tilmeldingen fungerede optimalt. Vi oplevede som tidligere år ingen nedbrud. Det er vores oplevelse, at det er lykkedes os at finde plads til alle på et hold.
 
Afslutning
Bestyrelsen løser i hverdagen mange ad hoc opgaver. Opgaverne kommer både fra instruktørerne, kommunen, DGI og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har lavet en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Vi er enige om at det fungerer godt. Vi ønsker et bredt samarbejde i afdelingen og vi har flere uundværlige udvalg og arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne og udvalgene består både af bestyrelsesmedlemmer og ikke-bestyrelsesmedlemmer. Vi synes det er med til at skabe en god ramme for udvikling af vores forening. På nuværende tidspunkt har vi nedsat følgende arbejdsgrupper og udvalg:  DGI forårsopvisningsudvalg, Forretningsudvalg, Gymnastikdagsudvalg med flere underudvalg, Hjemmesideudvalg, Impulsudvalg, Visionsgruppe og et Årshjulsudvalg.

På denne måde bruger vi vore kræfter hensigtsmæssigt og vi breder bestyrelsesarbejdet ud til mange flere personer. Personer med kompetencer, ønsker og idéer til udvikling af foreningen.

Vi har igen i 2017 haft en del arrangementer som har givet overskud. Det har betydet at vi har haft mulighed for at investere i nye rekvisitter til både børne- og voksenhold. Vi mener, at pengene skal tilbage til medlemmerne i form af uddannelse af vore instruktører, indkøb af redskaber, arrangementer, instruktørpleje og events. Vi forsøger derudover at holde kontingentet og egenbetalingen til events og arrangementer så lav som mulig.

Vi bruger mange kræfter på at fastholde kommunikationen mellem bestyrelsen og instruktørerne, bestyrelsen og medlemmerne, og instruktørerne og medlemmerne. Vi sætter ind på flere fronter. Vi skriver artikler til Impuls. Der bliver løbende arbejdet med hjemmesiden, hvor vi har en opdateret kalender, samt en præsentation af vore instruktører, bestyrelsesmedlemmer og hold. Vi laver opslag på Facebook. Vi har sendt nyhedsbreve ud til både instruktører og medlemmer over Conventus og vi har afholdt Gymnastikmøder med instruktørerne.

Det er meget vigtigt for os at være i tæt dialog med både instruktører og medlemmer. I har fingeren på pulsen i forhold til hvad der efterspørges og vi vil også meget gerne høre jeres meninger og idéer til nye tiltag, ting der bør afskaffes eller hvad I går og undrer jer over i afdelingen. Det er derfor altid en stor glæde, når der møder mange op til vores instruktørmøder.

Vi glæder os til det fortsatte arbejde i Korup Gymnastik. Vi har i 2018 allerede afholdt Fitness Tryday. 17. og 18. marts afholder vi Gymnastikdag og DGI Forårsopvisning i samme weekend.

Tak til alle jer, nye som gamle instruktører og hjælpeinstruktører. I er med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund – og det kan ikke anerkendes nok.

Tak til bestyrelsen for jeres indsats i den forløbne sæson.

Tak til vores sponsorer.

Jeg vil gerne slutte af med at takke for den store samarbejdsvilje som hele bestyrelsen bliver mødt af. Det gælder både fra medlemmer, instruktører, hovedbestyrelsen, KKICs personale, de øvrige afdelinger i KIF og vore eksterne samarbejdspartnere Korup Skole, UIF, TPI, Fritidsforvaltningen og DGI.

Vi glæder os til alle de spændende udfordringer, som venter os i 2018.

På vegne af bestyrelsen, Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Formand for Korup Gymnastik.

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen